Ekonomisk Förvaltning - Bostadsrättsföreningar

Med Tre Händer som ekonomisk förvaltare blir det lättare att uppfylla lagkraven på bostadsrättsföreningen och styrelsen.

Vi använder oss av digitala flöden för att värna om miljön och arbetar bland annat med elektronisk attest av leverantörsfakturor för underlätta för er som ska attestera.

I våra avtal om ekonomisk förvaltning ingår alltid;

  • Föra medlemsregister och lägenhetsförteckning
  • Avisera och uppbära årsavgifter och hyror
  • Utsända påminnelser efter beslut från styrelse
  • Registrera lägenhetsöverlåtelser
  • Registrera pantförskrivningar av bostadsrätter
  • Verkställa betalning av föreningens utgifter efter godkänd attest av behörig firmatecknare
  • Löpande bokföring, bokslut, årsredovisning och inkomstdeklaration
  • Upprätta kontrolluppgifter

Kontakta Tre Händer

Välkommen att höra av er för mer information och offert. Kontakta oss